Rak pljuč – Bronhopulmonalni karcinom

      Ni komentarjev na Rak pljuč – Bronhopulmonalni karcinom

Bronhopulmonalni karcinom

 • karcinom pljuč je pri nas najpogostejši karcinom pri M, pri Ž pa je pogostejši le še karcinom dojke, širokega črevesa in kože
 • glavni vzročni dejavnik: kajenje (80%)
 • pojavnost bolezni pri M v zadnjem času stagnira, pri Ž pa še vedno narašča
 • glavni karcinogeni dejavniki:
  • cigaretni dim (pri kadilcih je verjetnost nastanka pljučnega raka 10-20x večja kot pri nekadilcih, povečanje verjetnosti je odvisno od količine in časa kajenja ter po prenehanju kajenja počasi upada.
  • poklicne obremenitve (Azbest, kajenje+azbest= 80-90 kratna verjetnost za nastenek pljučnega raka, radioaktivne snovi, arzen, brom, nikelj, premogov katran in produkti nepopolnega zgorevanje nafte)
  • atmosferski onesnaževalci (mestno okolje z razvito industrijo brez ustreznih čistilnih naprav, vpliv pasivnega kajenja)

 

 • razvrstitev:
  • ploščatocelični (epidermoidni)
   • 35% vseh pljučnih karcinomov
   • glavne histološke značilnosti: zaroženevanje, nastajanje biserov in medceličnih mostičkov
   • dve tretjini jih leži v plučih centralno in ena tretjina periferno
   • rast tumorja in zasevanje sta manjši kot pri drugih vrstah
  • drobnocelični (mikrocelularni)
   • 25% vseh pljučnih karcinomov
   • raste hitro in zgodaj zaseva – velika večina bolnikov ima že ob odkritju razširjeno bolezen
   • bolj občutljiv za radio- in kemoterapijo kot druge vrste pljučnega raka
  • adenokacinom
   • postaja čedalje pogostejše vrsta
   • zajema že 35% pljučnih rakov
   • periferno v pljučih, pogosto v starih brazgotinah
   • včasih ga ni mogoče ločiti od zasevka drugega primarnega adenokarcinoma dojke, želodca, trebušne slinavke ali širokega črevesa
   • zaseva zgodaj, tudi hematogeno, zlasti v možgane
  • velikocelični (makrocelularni)
   • približno 8% pljučnih karcinomov
   • največkrat leži na periferiji pljuč
  • adenoskvamozni
   • manj kot 1%
   • vedejo se podobno kot adenokarcinomi
  • zaradi bioloških in kliničnih posebnosti mikrocelularnega pljučnega karcinoma je danes pogosto v navadi, da vse karcinome pljuč razdelimo v dve skupini:
   • mikrocelularni
   • nemikrocelularni pljučni karcinom
 • klinični znaki:
  • odvisni od lege in malignega potenciala tumorja
  • večina začetnih karcinomov brez simptomov in jih odkrijemo le naključno
  • prikrit/okulten karcinom: če tumor odkrijemo pri endoskopiji ali s citološki preiskavo izpljunka, bolnik pa ima ob tem normalno rtg sliko
  • intratorakalni simptomi:
   • bronhopulmonalni (posledica draženja ali zamašitve bronhusa: kašelj, pogosto spremljan s hemoptizami, dispnoa, znaki pljučnice in tope bolečine v prsnem košu)
   • ekstrapulmonalni (posledica preraščanja tumorja zunaj pljuč: bolečine v steno prsnega koša, hripavost zaradi prizadetosti povratnega živa, oteklina vratu in obraza zaradi utesnitve zg. vene kave, ohromitev trebušne prepone zaradi vraščanja v frenični živec in perikardialni izliv zaradi vraščanja proti srcu. Infiltracija ali pritisk na požiralnik povzročita disfagijo. Plevralni izliv je lahko posledica pnevmonitisa ali karcinoze plevre)
   • Pancoastov sindrom: dobimo, če tumor vrašča v zg. torakalno odprtino, v brahialni pletež, simpatične ganglije, rebra in telesa vretenc. Sindrom sestavljajo: bolečine, oslabelost zg. uda in Hornerjev sindrom (ptoza, mioza, enoftalmus)
  • ekstratorakalni simptomi:
   • posledica zasevkov, ki so najpogostejši v jetrih, nadledvičnih žlezah, možganih, kosteh, ledvicah
   • posledica izločanja hormonov ali hormonom podobnih snovi, ki jih izdeluje tumor
   • te paraneoplastične sindrome delimo v:
    • presnovne (Cushingov sindrom, hiperkalcemija)
    • živčnomišične (miopatije, nevropatije, miastenični sindrom)
    • kostne (betičasti prsti)
    • žilne (tromboflebitis, arterijske tromboze)
    • krvne (anemija, levkocitoza, policitemija)
  • nespecifični simptomi:
   • hujšanje
   • slabost
   • neješčnost
   • slabo počutje

 

 • diagnostika:
  • spremembe na RTG pljuč pri bolniku, ki ima za tumor značilne simptome ali pri naključno odkritih RTG spremembah. Vedno moramo narediti postero-anteriorni in lateralni rentgenogram. na posnetkih vidimo:
   • velikost tumorja
   • obseg prizadetosti pljučnega parenhima, hilusov in mediastinalnih bezgack
   • neposredno vraščanje tumorja v steno prsnega koša in mediastinum
  • z bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom, z biopsijo ali krtačenjem tumorja oz. s transtorakalno ali transbronhialno igelno biopsijo pod rtg diaskopsko kontrolo nam v 90% uspe postaviti pravo diagnozo
  • dopolnilne metode, s katerimi poskušamo dokazati preraščanje tumorja v okolico ali zasevke v področnih bezgavkah ali oddaljenih organih:
   • CT
   • mediastinoskopija
   • anteriorna mediastinotomija
   • torakoskopija
   • scintigrafija skeleta in glave
   • UZ preiskava trebuha
   • eksplorativna torakotomija (redko)
 • zdravljenje:
  • ozdravimo z odstranitvijo primarnega tumorja
  • operabilnost je odvisna od odgovorov na vprašanja:
   • ali so navzoči oddaljeni zaasevki?
   • ali tumor tako prerašča v okolico, da ni odstranljiv
   • je vrsta tumorja takšna, da je operacija ustrezno zdravljenje
   • ali bolnikovo stanje (pljuča, srce) omogoča pljučno resekcijo
  • za staging uporabljamo mednarodno razvrstitev TNM:
   • TX okultni karcinom
   • T0 odsotnost tumorja
   • T1 tumor v parenhimu pljuč
   • T2 vsak večji intrapulmonalni tumor
   • T3 tumor, ki vrašča iz pljuč v steno prsnega koša, prepono, mediastinalno plevro ali osrčnik
   • T4 tumor, ki vrašča v mediastinalne organe
   • N0 v bezgavkah ni zasevkov
   • N1 pozitivne intrapulmonalne bezgavke
   • N2 pozitivne istostranske mediastinalne bezgavke
   • N3 pozitivne mediastinalne bezgavke na nasprotni strani kot leži tumor in vratne bezgavke
   • M0 ni oddaljenih zasevkov
   • M1 oddaljeni zasevki

 

  • kirurško zdravljenje:
   • v času, ko bolezen odkrijemo, ima polovica bolnikov razširjeno bolezen stadija IV ali pa tumor, ki je zajel življensko pomembne mediastinalne organe
   • le bolniki, ki imajo stadija I – II, ter nekateri stadija IIIa, so primerni za resekcijo
   • kontraindikacije za operacijo: pozitivne istostranske bezgavke, kjer je tumor prerasel ovojnico bezgavke, plevralni izliv
   • drobnocelični karcinom operiramo le, če je tumor stadija I ali II, po obsežni predoperacijski diagnostični oceni s CT prsnega koša, zg. trebuha in možganov, s scintigrafijo okostja, punkcijo in histološkim pregledom kostnega mozga ter rutinsko mediastinoskopijo. Z vsemi navedenimi preiskavami moramo izljučiti, da gre za razširjeno bolezen
   • druga skupina kontraindikacij: hude bolezni in okvare življenjsko pomembnih organov: svež infarkt srčne mišice, dekompenzirana okvara srčnih zaklopk ali srčne mišice in neobvladljive motnje srčnega ritma, znatno omejeno in nepopeavljivo okvarjeno delovanje ledvic in hude nevrološke bolezni.
   • bolnikov, katerim bi po resekciji pljuč ostal FEV1 manjši od 800ml, ne operiramo
   • cilj kirurškega zdravljenja: radikalna odstranitev tumorja in vseh dostopnih hilusnih in mediastinalnih bezgavk. To dosežemo z:
    • lobektomijo
    • bilobektomijo na desni
    • pnevmonektomijo
    • segmentektomija: pri starejših in bilnikih z zmanjšano dihalno rezervo
   • če tumor sega preblizu začetka labarne sapnice, lahko še odstranimo del glavne sapnice, tako da resekcija zajame še ustje lobarne sapnice, in naredimo anastomozo glevne sapnice s sapnico distalno od resekcije
   • če tumor sega v steno prsnega koša, izrežemo del stene: pariektomija
   • možna je tudi delna odstranitev prepone in osrčnika
  • radioterapija
   • za lajšanje pri neodstranljivih tumorjih
   • kot pomožno zdravljenje po pljučni resekciji
   • redkeje kot kurativno zdravljenje (5 letno preživetje približno 5%)
   • predoperativna radioterapija je primerna pri Pancoastovem tumorju
   • pooperacijska radioterapija zmanjša možnost nastanka lokalne ponovitve, ne podaljša pa bolnikovega življenja
  • kemoterapija
   • temeljni način zdravljenja pri drobnoceličnem karcinomu
   • pri drugih karcinomih kemoterapije po operaciji rutinsko ne uprabljamo
 • napoved poteka bolezni:
  • na splošno slaba prognoza: med vsemi bolniki jih 5 let preživi le 10%
  • prognoza je odvisna od
   • histološke vrste tumorja
   • njegove lege
   • lokalne in splošne razširjenosti
   • načina zdravljenja
   • imunološkega stanja bolnika
  • 5 letno preživetje po operaciji pljučnega karcinoma:
   • stadij I: 60%
   • stadijII: 40%
   • stadij IIIa: 20%
   • stadij IIIb: 9%

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja