O strani

  • Vse podatke na naših spletnih straneh uporabite le kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom.
  • V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta, ki sta edina poklicana za pravilno presojo vašega stanja in glede vaše bolezni oziroma vaših težav ter za izbiro in nacin jemanja zdravil.
  • Vse dokumente, gradivo in nasvete uporabljate na lastno odgovornost.
  • Vsi prispevki in slike so last avtorjev in pošiljateljev.
  • Komentarji člankov in anket so last pisca le teh zato za slednje ne odgovarjamo.
  • Če mislite, da je kakšen članek vaše avtorsko delo in se je po naključju znašel na portalu (poslal ga nam je neavtor, ki se je izdajal za avtorja) nam to nemudoma sporočite in članek bomo odstranili.