Lumbalna punkcija

      Ni komentarjev na Lumbalna punkcija

Uvod: Lumbalna punkcija je standardni, rutinski postopek pri diagnosticiranju nevroloških bolezni. Pogost zaplet lumbalne punkcije je popunkcijski glavobol (PPG), ki se pojavlja v povprečju pri 10–30 % punktiranih. Na nevroloških oddelkih v Sloveniji zaenkrat rutinsko uporabljamo klasične travmatske punkcijske igle, medtem ko je bilo z več raziskavami dokazano, da incidenco PPG zmanjšamo z uporabo netravmatskih punkcijskih igel.
Metode: V prispevku je opisan pregled do sedaj opravljenih raziskav o uporabi travmatske in netravmatske igle pri lumbalni punkciji s poudarkom na primerjavi zmanjšanja zapletov. Predstavimo ameriške in evropske smernice ter priporočila pri izvedbi lumbalne punkcije s poudarkom na uporabi različnih vrst igel. Pregledamo možnosti, ki jih imamo pri nas za izvedbo lumbalne punkcije.
Zaključki: Mednarodne smernice priporočajo nevrologom uporabo netravmatskih punkcijskih igel.
Na podlagi do sedaj opravljenh mednarodnih študij predlagamo uvedbo netravmatskih igel za neurgentne lumbalne punkcije tudi pri nas, saj bomo tako nevrološkim bolnikom omogočili bolj kakovostno in na dolgi rok cenejšo oskrbo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.