Zdravljenje in terapija

Magnetoterapija

Magnetoterapija se izvaja s pulzirajočim magnetnim poljem nizke jakosti in ponavljalne frekvence. Deluje na celico oz. na njeno membrano tako, da pospeši pretok skozi membrano, s tem se pospešuje celjenje ran in izboljša tvorba kostnine, sanacija edemov in lajša bolečina. Doziranje: akutna stanja nižje gostote (do 3mT), frekvenca do 6Hz, okoli 10 minut kronična stanja.

Terapija z laserjem

Terapija z laserjem (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Lastnosti laserskih žarkov: koherentnost monokromatičnost majhna divergenca žarkov Razdelitev laserjev plinski laserji (He, Ne), dermatologija, oftalmologija trdni laserji (Nd-YAG), dermatologija, kirurgija, dobro koagulira kri polprevodni laserji (Ga-As, Ga-Al-As), 904nm ter 820, 830 in 670nm, analgetski in biostimulativni učinek kapljevinski laserji (DYE).

Hidroterapija

Hidroterapija je poraba vode v terapevtske namene, pri čemer izrabljamo fizikalne lastnosti vode – hidrostatični tlak, vzgon, toplotno prevodnost in toplotno kapaciteto. Izvajamo jo v bazeni ali kadi, npr. Hubbardova kad. Cilji: kognicija motorika: vadba ekonomične hoje, raztezanje muskulature,  izboljšanje mišične moči, redukcija patološkega hipertonusa mišičnine, izboljšanje splošne funkcionalne zmogljivosti, vzdrževanje in izboljševanje sklepne gibljivosti.

Laparoskopija

Laparoskopija se izvaja v splošni anesteziji, kar pomeni, da med operacijo spite in ne čutite ničesar. Najprej se napihne trebušno votlino s plinom CO2 s pomočjo posebne igle (t.i. Veresove igle) skozi 0,5 – 1 cm velik rez. Prvi rez se naredi večinoma v popku, ob posebnih primerih tudi kje drugje na trebuhu.

Radioterapija

Ionizorajoče sevanje povzroči poškodbe na celicah in tkivih kot posledica absorpcije energije in ionizacije. Učinek na celičnem nivoju je lahko direkten (poškodba DNA molekule) ali indirekten (nastanek prostih radikalov (npr. iz vode), ki poškodujejo pomembne celične molekule). Sposobnost proliferacije je ena najbolj radiosenzitivnih funkcij v celici, zato predstavlja motenje tega procesa osrednji cilj sevalne terapije.

Kemoterapija

emoterapija Uspešno zdravljenje pomeni uničevati matične celice, ki so odgovorne za nastajanje neoplastičnega klona. Kemoterapevtiki najuspešnejše delujejo na celice, ki aktivno proliferirajo. Kemoterapevtiki Kemoterapevtike delimo v naslednje skupine: – Alkilirajoči agensi (npr. ciklofosfamid deluje v obeh kritičnih (prehodnih) točkah celičnega ciklusa) – Antimetaboliti (motijo sintezo DNA v S fazi).

Brahiterapija

Pri brahiterapiji vir sevanja vstavimo v sam tumor ali v njegovo neposredno bližino. Razen redkih izjem so vsa sevanja, ki jih uporabljamo v brahiterapiji, t.i. nizkodozna sevanja. Prav tako je večina uporabljenih virov sevalcev gama žarkov, sevalci elektronov ali celo nevtronov pa se uporabljajo le izjemoma.

Hormonsko zdravljenje raka

S hormonsko manipulacijo vplivamo na rast določenih rakov, npr. karcinomov prostate, dojke, telesa maternice, ščitnice in v nekaterih primerih ovarija. Hormone lahko uporabljamo tudi za zdravljenje malignomov, ki sicer ne nastajajo v organih pod hormonalnim vplivom (npr. kortikosteroidi pri levkemijah, limfomih). Kortikosteroide tudi sicer lahko uporabljamo  pri kontroli paraneoplastičnega sindroma, pri zdravljenju hiperkalciemije, bolečine, nauzee.

Brahiterapija

Brahiterapija je oblika zdravljenja malignih tumorjev z ionizirajočim sevanjem, pri katerem radionuklid (radioaktiven izotop ali vir) oziroma njegov nosilec, aplikator, vstavimo v tarčni volumen ali njegovo neposredno bližino. Aplikatorji so instrumenti s svetlino, v kateri se med obsevanjem nahaja radioaktivni vir. Osnovna lastnost brahiterapije je naglo padanje hitrosti doze z razdaljo od vira.

Paliativna oskrba

Paliativna oskrba pomeni izboljšanje kakovosti življenja bolnika in njegovih bližnjih, ki se soočajo s problemi ob neozdravljivi bolezni, preprečuje in lajša trpljenje, ga zgodaj prepoznava, oceni in obravnava bolečine in druge telesne, psihosocialne ter duhovne probleme. WHO je določila tudi osnovna načela v paliativni oskrbi kot dodatek k novo dogovorjeni definiciji. V paliativni oskrbi.