Smrt

Obsmrtne izkušnje

Obsmrtne izkušnje so doživljanja globokih občutkov v smislu izventelesnih doživetij in vstopa v druge dimenzije izven običajnih meja časa in prostora, ki nastopijo, ko je človek soočen z življenjsko nevarno situacijo, je blizu smrti ali pa celo klinično mrtev. Pri preživelih bolnikih po srčnem zastoju dejansko nastopi klinična smrt, in so zato najprimernejši za raziskovanje.