Škodljive snovi

Poklicni karcinogeni

Poklicni karcinogeni so kemične snovi, fizikalni in mikrobiološki dejavniki in delovni procesi, ki lahko povzročijo raka kot posledico izpostavljenosti na delovnem mestu. Ločimo karcinogene snovi in karcinogene pripravke.

Kancerogene snovi

So snovi, ki povzročajo nastanek karcinoma (so rakotvorne). Karcinogene snovi razvrstimo jih v 3 skupine: SKUPINA 1: snovi, ki dokazano povzročajo raka pri ljudeh. Obstaja vzročna povezava med izpostavljenostjo ljudi snovem in nastankom raka (arzenove spojine, azbest, benzen, spojine 6-valentnega kroma, prah bukovega in hrastovega lesa ipd.)

Mutageni

Mutageni delujejo na genetski material, jedro celice in kromosome. Lahko spremenijo našo genetsko zasnovo in se lahko prenašajo v naslednje generacije. To so ionizirajoče sevanje, kromati, policiklični aromatski ogljikovodiki…

Teratogeni

Teratogeni: škodljivi agensi, ki pri izpostavljenih nosečnicah povzročajo kogenitalne okvare ploda. V prvih tednih najpogosteje povzročijo plodovo smrt, do 8. Tedna okvare posameznih organov, kasneje pa fiziološke motnje organov ali manjše morfološke spremembe,.

Nitrozamini

Nitrozamini so zelo nevarni, saj lahko nastajajo endogeno v kislih pogojih v želodcu. Sami po sebi nitrati in nitriti niso škodljivi. V telo jih vnesemo z onesnaženo vodo zaradi prekomernega gnojenja polj. Komenzalne bakterije v črevesu iz njih tvorijo aktivne kancerogene, ki so povezani s črevesnim karcinomom.

Aflatoksin B1

Aflatoksin B1 je naraven agens, ki ga proizvajajp nekatere vrste plesni Aspergillus, ki rastejo na nepravilno shranjenih žitaricah in lešnikih. Obstaja močna povezava med nivojem kontaminacije v hrani in pojavnostjo hepatocelularnega karcinoma v nekaterih delih Afrike in Daljnega vzhoda.

Aromatski amini in azobarvila

Aromatski amini in azobarvila Povzročajo karcinom sečnega mehurja. Obolevajo predvsem delavci v gumarski in industriji barvil. Nekatera azobarvila so razvili za barvanje hrane. Zaradi kancerogenosti je njihova uporaba danes prepovedana. Večina aromatskih aminov se pretvori v kancerogene v jetrih s citokrom-P450 oksigenaznim sistemom, kar so dokazali tudi s pojavom hepatocelularnega raka pri testnih živalih.

Prekancerogeni

Prekancerogeni so neaktivne substance, ki postanejo aktivne še le po metabolni pretvorbi v telesu. Nekateri od najbolj potentnih prekancerogenov – policiklični aromatski ogljikovodiki – so prisotni v fosilnih gorivih. Povzročajo karcinom kože pri delavcih, ki so delali s katranom.