Psihiatrija

Opioidi

OPIOIDI Opij, morfij, heroin, kodein … Povzročajo evforijo, analgezijo, depresijo dihanja, obstipacijo … Toleranca na opioide se hitro veča, vendar po obdobju abstinence spet hitro pade, zaradi česar so odvisniki pri ponovnem (po dalj časa trajajoči prekinitvi) uživanju heroina izpostavljeni veliki nevarnosti predoziranja. odtegnitveno stanje – craving, nemir, znojenje, bruhanje, driska, bolečine v mišicah.

Kanabinoidi

KANABINOIDI Izdelani so iz konoplje, povzročajo evforičnost, večjo komunikativnost, izkrivljeno doživljanje časa in kraja. Pri nekaterih uživalcih pride do razvoja tolerance, ne pride pa do razvoja telesnih znakov odtegnitvenega sindroma. Kanabinoidi lahko povzročijo prehodno psihotično epizodo in imajo negativen vpliv na potek shizofrenije.

Paranoja

BLODNJAVA MOTNJA (paranoja) Je dokaj redka duševna bolezen (prevalenca v splošni populaciji je 0.03%), začne se običajno v srednjem ali kasnejšem odraslem obdobju, potek pa je ponavadi kroničen. Na splošno je pri blodnjavi motnji bolj prizadeto socialno delovanje in partnerski odnos, kot pa intelektualno in poklicno delovanje.

Ciklotimija

Ciklotimija – s tem izrazom označujemo trajno nestabilnost razpoloženja, ki vsebuje periode blažje depresije in periode blažje čustvene privzdignjenosti. Motnja mora trajati vsaj 2 leti in prizadeta oseba ni nikoli več kot 2 meseca brez opisanih simptomov. Pogosto jo srečujemo pri sorodnikih bolnikov z bipolarno motnjo in pri nekaterih se s časoma res razvije bipolarna.

TRIHOTILOMANJA – puljenje las

TRIHOTILOMANJA Etiopatogeneza: Bolezen nastane zaradi puljenja las bolnika samega, predvsem pri bolnikih s psihičnimi motnjami. Lase/dlake lahko puli tudi nekdo drug, predvsem ljudje v bolnikovi bližini (starši, rejniki, sorodniki). Alopecija je začasna in je pogostejša pri otrocih. Dermatološki status: Na lasišču je lahko eno ali več bolj ali manj razredčenih alopecičnih žarišč.