Preventiva

Program ZORA

Rak materničnega vratu je eden izmed redkih rakov, ki jih je mogoče preprečiti s presejanjem – pregledovanjem navidezno zdravih žensk.  S presejanjem odkrivamo predrakave spremembe, jih zdravimo in tako zmanjšujemo obolevnost in umrljivost za invazivnim RMV. Ime programa je akronim Zgodnjega Odkrivanja predRAkavih sprememb.

Program DORA

DORA je državni program presejanja za raka dojk, ki ga organizira Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zgodnjih stadijih bolezni znakov raka dojk klinično ni mogoče odkriti, bolezenske spremembe so namreč premajhne, da bi jih lahko zatipali.

Program SVIT

Svet Evropske unije je leta 2003 priporočil uvajanje organiziranega presejanja za raka debelega črevesja in danke (RDČD) vsem državam članicam, saj je eden izmed vrst rakov, kjer je možna tudi sekundarna preventiva, torej odkrivanje predrakavih sprememb. Vsaka država članica načrtuje, organizira in izvaja presejalni program po različnih metodah in modelih.