Interna

Revmatoidni artritis

REVMATOIDNI ARTRITIS (RA) je sistemska bolezen, za katero je značilna jutranja okorelost, seropozitiven revmatoi­dni dejavnik v krvi in radiološko značilno spremenjeni sklepi. Bolezen lahko zajame kateri koli sklep človeškega telesa, po­sebno aktivna pa je na majhnih sklepih rok in tetivah. Morfo­loško zajame vnetje sinovialne ovojnice sklepov, ekspanzivna razrast povzroči razgradna dogajanja na sklepnih hrustancih.

Portalna hipertenzija

Vzroke za povišan tlak v portalnem sistemu lahko razvr­stimo glede na njihovo mesto nastanka: Prehepatično. Tromboza ali zapora portalne vene povzroči distalno hipertenzijo. Najpogostejši vzrok za to je infekcija v portalni veni, ki izhaja iz umbilikalne vene pri novorojenčkih zaradi septičnega dogajanja v področju popka.

Sarkoidoza

Sarkoidoza je kronična multisistemska bolezen neznane etiologije, za katero je značilen nastanek golih epiteliodnih granulomov brez kazeozne nekroze, ki jih obdaja malo limfocitov. Najpogosteje prizadene pljuča, mediastinalne in periferne bezgavke, jetra, vranico, kosti, oči, živčevje, lahko prizadene vse organe.