Imunski sistem

Imunost

Imunost: Naravna imunost: Nespecifična odpornost ni pridobljena preko kontakta z antigenom. Vključuje kožne bariere, mukozne membrane kot prepreke za infektivne agense in različne ne-specifične imunološke faktorje. Lahko variira s starostjo in hormonalno ali metabolično aktivnostjo. Pridobljena imunost: Zaščita, pridobljena preko namernega vnosa antigena v odzivnega gostitelja.

Interlevkini

Interlevkin: Citokin, ki stimulira ali kako drugače vpliva na funkcijo limfocitov in nekaterih drugih celic. Interlevkin-1: Faktor makrofagov, ki pospešuje kratkoročno proliferacijo T celic. Interlevkin-2: Faktor limfocitov, ki pospešuje dolgoročno proliferacijo  T celičnih linij v tkivni kulturi. Interlevkin-3: T celični produkt, ki sproži proliferacijo in diferenciacijo v drugih limfocitih in nekaterih hematopoetskih celicah.

Plazmatke

Plazmatke: večje od limfocitov, ekscentrično jedro s kolesasto strukturo, močno bazofilna citoplazma, v njej lahko eozinofilna glikoproteidna zrnca nastanejo s transformacijo antigensko vzdraženega limfocita B; življenska doba 10-30 dni velik ER za sintezo imunoglobulinov.