Higiena

Fini delci

Fini delci nastanejo z drobljenjem večjega kosa materiala. Lastnosti delcev, ki pri tem nastanejo, so odvisne od snovi, ki predstavlja osnovni vir prašenja. V zraku najdemo veliko finih delcev, ki so različne velikosti.

Varnostni faktor

Varnostni faktor je majhen, kadar imamo veliko število zanesljivih podatkov in velik v primeru pomanjkljivih podatkov. Faktor 10 x uporabljamo pri ekstrapolaciji raziskav, ki trajajo dlje časa in so potekale tudi na človeku, 100 x faktor je potreben, če nimamo zanesljivih podatkov o delovanju snovi na človeka, nerejene so raziskave na več živalskih vrstah.