Geni

Gag gen

Gag gen Ta gen kodira 4 strukturne beljakovine hiv virusa in sicer: p24. To je fosfoprotein, ki sestavlja virusno kapsido. Število v indeksu označuje maso v daltonih. p17.Sestavlja virusno membransko (matrično) beljakovino. Na notranji strani obdaja ovojnico in jo stabilizira. p7. Je tesno povezan z virusnim genomom ter sodeluje pri gubanju in povezovanju virusnega genoma.

Pol gen

Pol gen Ta gen kodira tri encime in sicer: Reverzna transkriptaza. To je od RNA odvisna polimeraza DNA, ki je heterodimer in omogoča prepisovanje virusnega genoma. Integraza. Omogoča vgradnjo virusnega genoma v genom gostitelja. Prenaša se na hčerinske celice. Iam tudi funkcije endonukleaze in ligaze. Proteaza.

Env gen

env gen Ta gen določa proteine ovojnice (envelope) in sicer: gp120. Ta protein je močno glikoziliran kar je verjetno eden od razlogov zakaj so protitelesa neučinkovita. Sladkorji prekrijejo beljakovinske epitope virusih antigenov. Štrli v obliki ionov pepelomerov. gp41. Ta protein se združuje s prejšnjim v gp160 ta pa je transmembranski glikoprotein, ki sodeluje pri vstopu.

Akcesorni geni

Akcesorni geni To so štirje geni, ki kodirajo istoimenske beljakovine in sicer: vif. Sodeluje pri potovanju virusnih sredic v citoplazmo proti površju celice kjer se virus sestavi. Omogoča potovanje pri vstopu iz plazmaleme proti jedru. vpr. Omogoča prehod virusa z dvojnovijačne DNA v jedro ter njegovo vgraditev v genom gostitelja. vpu.