Fiziologija

Ravnotežje

RAVNOTEŽJE je sposobnost vzdrževanja stabilne drže sede, stoje in med gibanjem. Ločimo statično, pri katerem podporna ploskev miruje, težišče telesa pa se premika, in dinamično ravnotežje, kjer se premikata podporna plošča in težišče. Podporna površina zajema stopala in površino med njima. Širše stojimo, bolj smo stabilni, ker je podporna površina večja.

Vene na nogah

Venski sitem spodnjih udov delimo na dva klinično pomembna sistema: povrhnji (ekstrafascijski) in globinski (intrafascijski) sistem. Povezujejo ju perforantne vene ali pa se povrhnje vene izlivajo neposredno v globoke. Povrhnji venski sistem z glavnima dovodnima venama v.sapheno magno in v.sapheno parvo zbira kri iz kože in podkožja.