Bakterije

Clostridium tetani

Clostridium tetani G+ bacil, spora Kultura: šireča koprena Toksin: nevrotoksin   -> krči mišičja. Življenjska niša: feces rastlinojedih živali -> gnoj –> zemlja(spore) Infekcija: anaerobni pogoji v rani + nezaščiten gostitelj (nevakciniran) lokaliz. v rani –> spore –> vzklijejo –> toksin v CŽS –> permanentna ekscitacija = krči , ker pride do blokiranja sproščanja nevromuskularnega transmitra.

Clostridium botulinum

Clostridium botulinum Nahaja se v vodi, blatu in zemlji. Razmnoži se navadno v konzervah, ki so neprodušno zaprte. Nevarne so torej vse konzerve, ki so videti napihnjene, ker kolonije bakterij proizvajajo plin. Toksin: Nevrotoksin, ki povzroči paralizo mišičja. je zelo močan, 1 sam mikrogram tega strupa lahko pomori 200,000 miši.

Clostridium difficile

Clostridium difficile Izloča toksina A in B. Prvi je enterotoksin in močan kemotaktični dejavnik granulocitov.

Borelija

Borellia sp. Borellia burgdorferi Borellia afzekii Borellia grinii Spiralna bakterija, nekatere fenotipske karakteristike lahko med njimi precej variirajo. V kužnini so slabo vidne, zato jih gojimo na posebnih gojiščih. Delimo jih lahko v dve skupini, glede na bolezen, ki jo povzročajo: A. povratne mrzlice B. lymska borelioza.

Povratna mrzlica

Povratne mrzlice povzroča več borelij; Endemsko povratno vročico povzročajo B. duttoni, B. hermsii, B. parkeri,… Prenašalec je klop iz rodu Ornithodorus. Naravni rezervoar so majhni sesalci. Epidemično povratno mrzlico povzroča B. Recurentis in je obligatni humani patogen, prenaša se iz človeka na človeka preko člov. uši, Pediculus humanus.

Lymska borelioza

Lymska borelioza Prenos preko klopa, okuženost…. Bolezen poteka v zgodnji in pozni fazi, Zgodnjo zaznamuje izpuščaj, oz. lisa na koži, ki se širi na vse strani in v sredini postaja bleda. Po določeni latenci se (lahko) razvije pozna faza, kjer pride do pojava bakterij v vseh delih telesa; kar pomeni prizadetost sklepov, živčevja.

Aktinomicete

G+ bacili, fakultativni anaerobi, najbolje rasejo v mikroaerobnih pogojih (5-10% CO2). Skoraj vsi so komenzali v ustih in imajo ozek temperaturni interval rasti, med 35-37 stop. C. Povzročajo aktinomikozo, pri človeku je povzročitelj največkrat A. israelii. Aktinomikoza je kronična bolezen, v osnovi endogena, ker aktinomicete normalno živijo v ustni votlini.

Listerije

Listerije so paličasti mikrobi, mobilni, nekateri so ß-hemolitični, drugi ne. Povzroča infekcije nosečnic, otrok v prvih obdobjih življenja, meningitis, endokarditis in bakteriemijo (hematološke maligne tvorbe, transplantacija ledvic). Če infekcija nosečnice za mater mine relativno brez posledic, je usoda otroka lahko zelo različna, od splava do mrtvorojenega otroka ali zgodnjega začetka bolezni v neonatalnem obdobju.

Klebsiele

Klebsiele so rahlo krajše in širše od ostalih enterobakterij. Po obliki so paličasti bacili, so nemobilni, fakultativni anaerobi, nehemolitični. Njihova značilnost je tvorba plina po 4 dneh na škrobu. Antigenska struktura zajema kapsularni K antigen in somatski O antigen. Nekateri O antigeni so identični s tistimi pri E. coli.

Neiseria gonorrheae

G- ovalni kok, pojavlja se v parih. Povzroča gonorejo, klasično spolno bolezen, prenosljivo s spolnim kontaktom, kratko inkubacijsko dobo, relativno hitro spoznavno in zdravljeno. Je ekskluzivno človeški patogen (umetno so uspeli okužiti tudi šimpanze), nikoli ni v normalni flori, čeprav je lahko okužba tudi asimptomatska (perdvsem pri Ž).